Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.

Vuoden ympäristörakenne -ehdokas: Mall of Triplan ulkotilat

Keski-Pasilan keskustakortteli Tripla rakennettiin Suomen toiseksi vilkkaimman rautatieaseman, Pasilan aseman yhteyteen. Se yhdistää Itä- ja Länsi-Pasilan kaupunginosat. Tripla käsittää Pohjois-Euroopan suurimman kauppakeskuksen, kaksi asuintornia, hotellin, kolme hotellitornia ja rautatieaseman.

Triplan maisema-arkkitehtisuunnitelman keskeisenä ideana on luoda monitasoinen ja toimiva, ihmisen kokoinen, valoisa ja vehreä ympäristö. Keskeisenä tavoitteena oli tuottaa virkistysarvoltaan laadukas ympäristö käyttäjiä varten.  

Suunnitelma sisältää kauppakeskuksen ja aseman yhteydessä olevat julkiset ulkotilat, Pasilansillan varressa olevan Fredikanterassin aukion istutuksineen, asuinkorttelin korttelipihan suuren pihan nurmikkokumpuineen sekä keskikorttelin suuren kattopihan.  Kaikki ulkotilat on rakennettu kansirakenteen päälle. 

Ulkoalueiden muotokieli myötäilee rakennusten julkisivujen ornamentiikkaa ”vapaa muoto raameissa”. Kiveysten ja istutusalueiden rytmillä on muodostettu tunnelmaltaan vaihtelevia tiloja, kuten varjoisa kanjonipuutarha, asuntopiha tai Fredikanterassi. Aseman ja kauppakeskuksen ympäristöissä jalankulun, pyöräilyn sekä saatto-, kunnossapito- ja viranomaisliikenteen tarpeet oli tärkeä ottaa huomioon.  

Korkeuserojen avulla on tuotettu monipuolista ja turvallista ympäristöä. Esimerkiksi puolimetriä korkeiden muurien päällä voi istua, ja niiden yli näkee hyvin. Samalla ne estävät ylikävelyn tai -ajamisen ja tarjoavat paikkoja kaupallisille toimijoille tai oleskelulle. Suunnitelmaan integroitiin kulutuskestävyys, sosiaalinen kontrolli, turvallisuus ja valvottavuus. Huomiota kiinnitettiin reittien selkeyteen ja uusien kaupunkitilojen saavutettavuuteen ja esteettömyyteen. 

Monimuotoisia kasvivalintoja 

Rakennushankkeessa viheralueiden pinta-ala maksimoitiin suhteessa muihin vaatimuksiin. Pinta-alasta lähes 40 prosenttia on istutettu, mikä on enemmän kuin asemakaava vaati.  

Kasvillisuuden suunnittelun tavoitteena olivat monipuoliset ympäristöt, erilaiset kaupunkibiotoopit ja istutusten kestävyys vaativassa ympäristössä. Kasvilajeja valittiin yli sata. Pääasiassa suosittiin perinteisiä suomalaisia lajikkeita ja luonnonkasveja. Kokeeksi mukaan otettiin myös kasvuvyöhykkeellemme uusia lajeja, kuten kolmioka.  

Istutuksissa lajiston annetaan kehittyä dynaamisesti, joten parhaiten menestyvät voivat vallata tilaa muilta. Erityisesti Fredikanterassille on pyritty siihen, että kasvien kukinta jatkuu huhtikuulta lokakuulle ja että kasvien lehtiruusukkeiden syys- ja talviasu on mahdollisimman elävä ja kaunis. Myös linnut ja pörriäiset haluttiin huomioida.  

Haastava suunnittelukohde 

Sijainti keskellä Pasilaa, radan kupeessa tuotti kortteleille haasteeksi noin 15 metrin korkeuserot – kadulta on sisäänkäyntejä neljään eri kerrokseen kauppakeskuksessa ja asemalla. Suunnitelman vaativuutta lisäsi se, että alue sijaitsee kokonaan kauppakeskuksen katolla.  

Erityisesti vanhan ratasillan rakenteet tuottivat haasteita toimintojen sijoittamiselle, tasaukselle ja rakennekerrosratkaisuille. Myös tasausratkaisut kannen päällä olivat paikoin todella haastavia pienien korkoerojen, olemattoman liikkumavaran ja maatäyttöjen takia. Kiveys- ja istutusalueen yläpinnan ja holvin välissä oli paikoin hyvin niukasti tilaa ja alla olevan monikerroksisen kauppakeskuksen korkoleikki kumuloitui viimeiseen tasoon eli ulkotilaan. Lisäksi Fredikanterassille tarvittiin paikoin laajoja täyttöjä, joiden kevennyksillä ja materiaalivalinnoilla kevennettiin holviin kohdistuvaa rasitusta.  

Hulevedet ohjataan kiveysalueilla kaltevuuksilla, ritiläkaivoilla ja linjakuivaimilla hulevesiviemäriin. Myös kasvillisuusalueet oli kansirakenteella lähtökohtaisesti kuivatettava, jolloin kasvillisuudelle ei ole kapillaarista vettä tarjolla. Kansirakenteen ja kuivatusrakenteiden työnaikainen yhteensovitus, aikataulujen yhteensovitushaaste sekä tekninen haaste lukuisten jälkiporausten takia tuottivatkin rakentamisen aikana suurimmat haasteet.  

Onnistumisen kannalta keskeiseksi tekijäksi nousi ammattitaitoinen ja rakentava yhteistyö eri toimijoiden kesken, kun kaikkia osuuksia – pysäköintilaitos, kauppakeskus, asuinrakennukset, hotelli, toimistot, rautatieasema – kokonaisuudesta rakennettiin samaan aikaan. 

Triplan taustatiedot

Kohteen omistajat:

 • YIT Suomi Oy
 • Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen
 • Conficap Oy
 • Fennia Konserni
 • As Oy:t Klyyga, Firdo, Fredika ja Bööle

Kohteen suunnittelijat: 

 • LOCI maisema-arkkitehdit Oy – maisema-arkkitehtisuunnittelu HBT, korttelipiha ja Fredikanterassi: Pia Kuusiniemi, Milla Hakari, Niilo Tenkanen, Veera Tolvanen, Felix Bourgeau
 • Sitowise Oy – maisema-arkkitehtisuunnittelu aseman edustan aukio: Tapio Karvonen, Ari Savolainen, Jussi Kokkinen, Heidi Siltanen, Monica Elander-Heino
 • Arkkitehdit Soini & Horto Oy – arkkitehti- ja pääsuunnittelu
 • Sweco Arkkitehdit – asemarakennuksen arkkitehti- ja pääsuunnittelu
 • Ramboll Finland Oy – tasaus, kuivatus, rakennesuunnittelu, valaistussuunnittelu, sähkösuunnittelu
 • WSP Oy – liikennesuunnittelu
 • Granlund – LVI-suunnittelu
 • Licon AT – valaistusuunnittelu: Taneli Lehtosen

Kohteen rakentajat:

 • YIT Suomi Oy
 • Terrawise Oy
 • GB Stonework Oy

Kohteen kunnossapitäjät:

 • KOy Mall of Triplan ja asunto-osakeyhtiöiden vastuulla

Kohteen valmistumisvuosi:

 • 2020

Kohteen sijainti:

 • Fredikanterassi 1, 00520 Helsinki

Kohteen verkkosivut ja muu materiaali:

Teksti: Pia Kuusiniemi. Kirjoittaja toimii LOCI maisema-arkkitehdit Oy:ssä johtavana suunnittelijana ja hankkeessa Triplan ulkotilojen suunnittelussa vastuullisena maisema-arkkitehtina. Juttu on julkaistu Viherympäristö-lehden numerossa 6/2021.