Viherympäristöliiton toimikunnat ja työryhmät

Viherympäristöliiton alaisuudessa on sekä määräaikaisia että pysyviä toimikuntia ja työryhmiä. Osa toimikunnista ohjaa liiton toimintaa, osa on perustettu kehittämään ammatillisia asioita ja määräaikaiset työryhmät käsittelevät ajankohtaisia kysymyksiä.

Toimikuntiin ja työryhmiin jäsenyhdistykset voivat ilmoittaa jäseniä. Toimikunta tai työryhmä voi täydentää kokoonpanoa kutsumalla jäseniä. Työryhmät ja toimikunnat valitsevat keskuudestaan puheenjohtajan.

Työryhmät ja toimikunnat raportoivat liiton hallitusta. Pöytäkirjat ja muistiot ovat liiton hallituksen jäsenten saatavissa.