Leikki- ja lähiliikuntapaikkoihin liittyvä sertifiointi

Safe to Play Oy tarjoaa leikki- ja lähiliikuntapaikkojen turvallisuuskoulutusta ja sertifiointia.

Lisätietoa Safe to Play Oy:n verkkosivuilla.