FISE-työryhmä

Viherympäristöliitto ja FISE Oy:n yhteistyönä valmistellaan kolmea uutta FISE-pätevyyttä, jotka tarjoavat viheralan ammattilaiselle mahdollisuuden osoittaa osaamisensa ja tilaajille työkalun kelpoisuuden arviointiin.

Valmistelussa ovat maisemarakennuttajan, maisemarakentamisen suunnittelijan ja maisemarakentamisen työnjohtajan pätevyydet, joista pisimmällä on maisemarakennuttamisen pätevyyden laatiminen. Seuraavaksi tavoitteena on saada valmiiksi suunnittelijan pätevyys ja viimeisimpänä on alettu työstää työnjohtajan pätevyyttä. Näiden uusien pätevyyksien perustana on olemassa oleva FISE-pätevyysrakenne, jota sovelletaan koulutuksen ja työkokemuksen osalta viheralalle. Pätevyysperusteiden lisäksi järjestelmään liittyy tarvittava täydennyskoulutusvaatimus.