Viheralueiden kunnossapitoluokituksen uusiminen

Viherympäristöliitto ry:n vuonna 2007 julkaisema Viheralueiden hoitoluokitus uusitaan. Työtä ohjaa liiton hallituksen nimeämä ohjausryhmä.

Ohjausryhmän puheenjohtaja on kunnossapitopäällikkö Pirjo Kosonen Vantaalta. Ohjausryhmässä on jäseniä kaupungeista, seurakunnista, ProAgriasta ja Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesista. Työssä on mukana konsulttina MMM Hanna Tajakka, Viher-Arkki. Työtä varten on tehty ennakkoon taustamateriaaleja työpajoissa, opinnäytetöillä ja muilla selvityksillä. Luokitustyöhön on saatu tukea Maiju ja Yrjö Rikalan puutarhasäätiöltä.

Käytännössä tekstin tarkistetaan pienryhmissä, jotka on koottu vanhan hoitoluokituksen luokkien mukaisesti. Tavoitteena on saada aikaan uusi luokitus valmiiksi Viherpäiville 2020. Luokitus julkaistaan myös painettuina oppaina.

Päivitystyön taustaa

 • Toimintapuistojen luokitus koetaan ongelmalliseksi. Osa kunnista sijoittaa ne A2-hoitoluokan alle ja osa E-hoitoluokan alle, jolloin kustannusten vertailtavuus hoitoluokkien välillä heikkenee.
 • Puhtaanapitotarve vaihtelee nykyisten hoitoluokkien sisällä paljon eikä puhtaanapitoluokitusta ole yleisesti otettu käyttöön.
 • Käsitteiden päivittäminen Infra Kunnossapitonimikkeistön 2017 mukaan.

Päivitystyön tavoitteena on

 • Selkeä, napakka, tiivis luokitus
 • Mahdollisimman laajasti sovellettava luokitus
 • Luokitus, joka palvelee valtakunnallisesti yleisellä tasolla.

Luokitus on tarkoitus kuvata nykyistä paremmin:

 • viheralueiden erot
 • viheralueiden tuottamat palvelut
 • viheralueiden arvo omistajalle, käyttäjälle, yhteisölle
 • hanketehtävien tavoitteet
 • hoidon tavoitteet
 • korjaustöiden tavoitteet.