Viherrakenteen suunnittelun aineistoja, menetelmiä ja menetelmäoppaita

1. Aineistoja

Liiteri – elinympäristön tieto- ja analyysipalvelu

  • Liiteri kokoaa yhteen useita rakennettua ympäristöä ja kaavoitusta koskevia paikka- ja tilastotietoja. Liiteri valmistuu käyttöön keväällä 2015.

Helsinki Region Infoshare

  • Pääkaupunkiseutua ja sen kaupunkeja koskevia tietoaineistoja. Ks. myös HRIn avoimen tiedon opas

Kansallisen liikuntapaikkajärjestelmän rajapinta

 

2. Menetelmiä ja menetelmäoppaita

Kestävä ympäristörakentaminen

  • Toimintaperiaatteet ja toimenpiteet, joilla kestävä kehitys voidaan huomioida ympäristörakentamisen hankkeessa ja sen eri vaiheissa.

Kestävät alueet -portaali

  • Kestävää aluesuunnittelua tukevia työkaluja eri suunnittelutasoilla

Työkaluja ilmastonkestävään kaupunkisuunnitteluun

Kestävät kaupunkiseudut - Kriteereitä ja mittareita suunnittelun työvälineiksi

Green Frame

  • Paikkatietomenetelmä viherrakenteen suunnitteluun erityisesti ekosysteemipalvelujen näkökulmasta. Sopii erityisesti kunta- ja sitä laajemmille aluetasoille. Menetelmää on käytetty mm. Uudenmaan maakuntakaavoituksessa, ks. esitys, raportti ja vertailu Zonation-menetelmään. Ks. myös ESTIMAP-menetelmä ekosysteemipalvelujen tarkasteluun kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.

Zonation

Viherkerroin/vihertehokkuus

  • Viherkerroin on joustava työkalu, joka tähtää mm. ilmastonmuutoksen haittojen lieventämiseen ja luonnon monimuotoisuuden lisäämiseen. Tavoitteena on edistää kasvillisuuden monipuolista käyttöä, läpäisevien pinnoitteiden innovatiivista hyödyntämistä, vihreitä kattoja ja julkisivuja, puuston käyttöä sekä kerroksellista kasvillisuutta. Työkalu perustuu pihan viherelementtien pisteytykseen. Esimerkki laskentamallista on Ilmastotyökalut-sivustolla: Raportit ja työkalut > Viherkerrointyökalu.
  • Suomessa työkalua on kehitetty mm. Jyväskylän asuntomessualueella, ks. myös opinnäytetyö ja Helsingissä. Työkalu on käytössä mm. Tukholmassa ja Berliinissä, jossa sen käyttö on ehtona rakennusluvalle

Laskureita ja työkaluja SAFAn sivulla

Kaupunkien ja kuntien alueellinen ekolaskuri KEKO

Citywater toolbox

Työkalusetti kaupunkiviljelyn tuloksellisuuden arviointiin

  • New Yorkin kaupungin kehittämä välineistö auttaa kokoamaan arviointitietoa viljelmistä ravinnontuotannon, ympäristön, yhteisön, terveyden ja talouden näkökulmista.

Taiteen käyttö julkisissa ja yksityisissä hankkeissa

Tienoo

  • Mobiilisovellus metsien elämyksellisyyden kehittämiseen

Osallistuva budjetointi

» Takaisin Virtaa viherrakenteesta -tietopankin etusivulle